Xiamen Mornsun Industrial Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $553,000
Xiamen Mornsun Industrial Co., Ltd.
Fujian, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
BV BV BV Ceramic ware 2012-08-11 ~
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
GTS GTS GTS Flatware ,Small hollowware other than cups and mugs,Large hollowware other than pitchers,pitchers,cups/mugs. 2018-01-22 ~ Đã xác minh
GTS GTS GTS Toy 2018-01-18 ~ Đã xác minh
TUV TUV TUV SUD Ceramic ware 2012-10-25 ~ Đã xác minh
Test Report Test Report Other Olla Pot 2018-05-10 ~ Đã xác minh
FDA FDA TUV SUD Ceramic ware 2015-12-08 ~
SGS SGS SGS Ceramic Ware 2012-05-17 ~
Alibaba Certificate Alibaba Certificate Alibaba Technology Co., LTD Trading Company 2007-01-23 ~
SGS certificate SGS certificate SGS ceramic and polyresin ware trading 2009-09-10 ~ 2010-09-10
business license business license Administration Bureau for Industry and Commerce trading 2007-10-30 ~ 2027-10-29

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này