Xiamen Mornsun Industrial Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $533,000
Xiamen Mornsun Industrial Co., Ltd.
Fujian, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

Tỷ lệ phản hồi (30 ngày qua)

83.5% người mua đã liên hệ với nhà cung cấp này đã nhận được phản hồi trong vòng 24 giờ.
(Lưu ý: Bao gồm các phản hồi được gửi trong Trung tâm Thương mại Alibaba và Quản lí thương mại )

Thời gian phản hồi trung bình (7 ngày)

Thời gian phản hồi trung bình của nhà cung cấp đối với các yêu cầu nhận được trong vòng 12 giờ.

Hiệu suất báo giá (30 ngày qua)

Nhà cung cấp đã gửi 10 báo giá cho người mua trong 30 ngày qua.
Gửi email cho nhà cung cấp này